Klat là gì?


Đây là bài kiểm tra năng lực tiếng Hàn, được Chính phủ Hàn Quốc ủy quyền cho Cục Nghiên cứu Giáo dục Hàn Quốc tổ chức thực hiện. Bài thi này nhằm đánh giá các năng lực tiếng Hàn của những người xuất thân từ những nước không xem tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ.


1. Điều kiện dự thi KLAT
Bất cứ người nào sử dụng tiếng Hàn như ngôn ngữ thứ hai.
Bất cứ người nào muốn năng lực tiếng Hàn của mình được đánh giá chính thức.
Bất cứ người nào muốn nhập học vào các trường đại học của Hàn Quốc.
Bất cứ người nào muốn làm việc cho các công ty hoặc các tổ chức của Hàn Quốc.

2. Mục đích của KLATĐánh giá các kỹ năng tiếng Hàn của thí sinh, đặc biệt là khả năng ứng dụng tiếng Hàn trong giao tiếp đời sống, công việc.
Nó được xem như một cách định hướng phương pháp học tiếng Hàn đúng đắn kết hợp với tìm hiểu các văn hóa Hàn Quốc.

3. Các cấp độ KlatB-KLAT- Tổng quan (cấp 1 và 2) nhằm mục đích đánh giá năng lực tối thiểu của người học tiếng Hàn từ 150 đến 200 giờ.

KLAT-Sơ cấp (cấp 1 đến 2) nhằm mục đích đánh giá năng lực sơ cấp của người học tiếng Hàn ít hơn 400 giờ.

KLAT-Trung cấp (cấp 3 đến 4) nhằm đánh giá năng lực thành thạo ngôn ngữ độc lập của người học tiếng Hàn ít hơn 800 giờ
KLAT-Cao cấp (cấp 5 đến 6) nhằm đánh giá năng lực thành thạo tiếng Hàn của người học tiếng Hàn hơn 800 giờ.

4. Ứng dụng của Klat


Ứng tuyển vào các công ty nói tiếng Hàn Quốc.
Nộp hồ sơ vào các trường Hàn Quốc
Người muốn kiểm tra năng lực tiếng Hàn
Người Hàn Quốc sinh sống ở nước ngoài không dùng tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ.

5. Lịch thi Klat


Ngày thi
Thời gian đăng ký
Thông báo điểm thi
Địa điểm thi
CN (25/02)
T6 (12/01) ~ T2 (05/02)
T6 (09/03) cho cấp 1 ~ 4
T6 (16/03) cho cấp 5 ~ 6
Hàn Quốc
Quốc tế
CN (13/05)
T6 (30/03) ~ CN (22/04)
T5 (24/05) cho cấp 1 ~ 4
T6 (01/06) cho cấp 5 ~ 6
Hàn Quốc
Quốc tế
CN (17/06)
T6 (18/05) ~ T6 (01/06)
T4 (27/06) cho cấp 1 ~ 4
Việt Nam
Trung Quốc
CN (19/08)
T6 (06/07) ~ CN (29/07)
T6 (31/08) cho cấp 1 ~ 4
T6 (07/09) cho cấp 5 ~ 6
Hàn Quốc
Quốc tế
CN (04/11)
T6 (21/09) ~ CN (14/10)
T5 (15/11) cho câp 1 ~ 4
T6 (23/11) cho cấp 5 ~ 6
Hàn Quốc
Quốc tế (trừ Nhật Bản)
CN (16/12)
T6 (09/11) ~ CN (02/12)
T5 (27/12) cho cấp 1 ~ 4
T6 (04/01) cho cấp 5 ~ 6
Nhật Bản
Việt Nam


Tham khảo: http://www.klat.com.vn

Không có nhận xét nào