THÔNG BÁO: Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018

THÔNG BÁO
Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2018, Trung Tâm Hàn Ngữ Học  Dong A-UTE thông báo đến toàn thể giáo viên và học viên về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2018 như sau:

* LỊCH NGHỈ TẾT ĐỐI VỚI HỌC VIÊN (Không áp dụng lớp cấp tốc ban ngày)
   TỪ NGÀY 03-02-2018 (Thứ 7) ĐẾN HẾT NGÀY 27-02-2018
(Ngày 28/02/2018 học viên bắt đầu học lại bình thường)
* LỊCH NGHỈ TẾT ĐỐI VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN TRUNG TÂM:
   TỪ NGÀY 12-02-2018  ĐẾN HẾT NGÀY 25-02-2018
(Ngày 26/02/2018 Trung tâm làm việc lại bình thường)          

GIẢM 10% học phí
Cho những bạn đóng tiền các lớp sau TẾT trước ngày 09-02-2018
(Áp dụng cho tất cả các lớp)
---
Đối với học viên du học Trung tâm sẽ có nhưng chỉ định riêng tuy vào từng lớp và tùy vào lịch phỏng vấn của Lãnh sứ quán Hàn Quốc.
Học viên dự định học lớp sơ cấp 1, học viên đã kết thúc khóa học và dự định lên lớp theo dõi lịch khai giảng trên website: www.daotaotienghan.edu.vn hoặc facebook: www.facebook.com/hanngu.donga


Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT.

TRUNG TÂM HÀN NGỮ HỌC DONG A - UTE

Không có nhận xét nào