LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2017


Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2017, Trung Tâm Hàn Ngữ Học  Dong A-UTE thông báo đến toàn thể giáo viên và học viên về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2017 như sau: 

* LỊCH NGHỈ TẾT ĐỐI VỚI HỌC VIÊN: TỪ 16-01-2016  ĐẾN 08-02-2016
(Ngày 09/02/2016 học viên bắt đầu học lại bình thường)
* LỊCH NGHỈ TẾT ĐỐI VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN TRUNG TÂM:
   TỪ NGÀY 24-01-2017  ĐẾN 01-02-2017
(Ngày 02/02/2017 Trung tâm làm việc lại bình thường) 


Lịch Nghỉ tết nguyên đán 2017
Lịch Nghỉ tết nguyên đán 2017
---
Đối với học viên du học Trung tâm sẽ có nhưng chỉ định riêng tuy vào từng lớp và tùy vào lịch phỏng vấn của Lãnh sứ quán Hàn Quốc.
Học viên dự định học lớp sơ cấp 1, học viên đã kết thúc khóa học và dự định lên lớp theo dõi lịch khai giảng trên website: www.daotaotienghan.edu.vn hoặc facebook: www.facebook.com/hanngu.dongaNơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT.

TRUNG TÂM HÀN NGỮ HỌC DONG A - UTE

Không có nhận xét nào