Lịch Nghỉ Các Ngày Lễ 2016

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM 

TRUNG TÂM HÀN NGỮ HỌC DONG A- UTE


THÔNG BÁO
LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ 30-04, 01-05 NĂM 2016

1. Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2016: 


TG nghỉ: Từ ngày 16-04/2016 (thứ 7) tới hết ngày 18/04/2016 (thứ 2)
Ngày học và làm việc lại: Ngày 19/04/2016 (Thứ 3)

2. Lễ 30-04 và 01-05 năm 2016

TG nghỉ: Từ ngày 30-04/2016 (thứ 7) tới hết ngày 03/05/2016 (thứ 3)
Ngày học và làm việc lại: Ngày 04/05/2016 (Thứ 4)


Lịch Nghỉ Các Ngày Lễ 2016
TP. HCM, Ngày 14/04/2016
TRUNG TÂM HÀN NGỮ HỌC DONG A-UTE

Không có nhận xét nào