Khai giảng lớp tiếng Hàn sau tết 2014

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN SAU TẾT 2014:

- Lớp Sơ cấp 1: 
+ lớp thường 2/4/6 (900k): 22/4/2015
+ lớp thường 3/5 (900k): 21/4/2015
- Lớp Sơ cấp 2: 
+ lớp thường 2/4/6 (1.000k)
+ lớp thường 3/5/7 (1.000k)
- Lớp sơ cấp 3

Trung tâm Hàn ngữ Dong A  - UTE gồm đội ngũ giáo viên người Hàn (4 thầy cô) từng giảng dạy ở các trường đại học ở Việt Nam 
đội ngũ giáo viên người Việt (6 thầy cô) chuyên ngành tiếng Hàn - từng du học tại Hàn Quốc.

Lớp học tiếng Hàn

Không có nhận xét nào