Hiệu trưởng trường Dong A đến thăm Trung Tâm Hàn ngữ Dong A - UTE

Hiệu trưởng trường Dong A đến thăm Trung Tâm Hàn ngữ Dong A - UTE

Hiệu trưởng trường Dong A Hàn Quốc đã đến thăm Trung Tâm Hàn ngữ Dong A - UTE vào ngày 8-1 đến ngày 12-01-2014 và giao lưu với các học viên tại Trung Tâm Hàn Ngữ học Dong A -UTE

Hiệu trưởng trường Dong A tại Trung Tâm Hàn ngữ Dong A - UTE
Hiệu trưởng trường Dong A tại Trung Tâm Hàn ngữ Dong A - UTE

Hiệu trưởng trường Dong A tại Trung Tâm Hàn ngữ Dong A - UTE

Hiệu trưởng trường Dong A tại Trung Tâm Hàn ngữ Dong A - UTE

Hiệu trưởng trường Dong A tại Trung Tâm Hàn ngữ Dong A - UTE
TRUNG TÂM HÀN NGỮ HỌC DONG A - UTE
(Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM, P.A3 Tòa Trung Tâm)
ĐC: Số 1 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM
ĐT: (08) 3 722 59 84 - Fax: (08) 3 722 55 24

Không có nhận xét nào